Bc. Martina Lukášová, MBA

Bc. Martina Lukášová, MBA

HR outsourcing, recruitment

Volné pracovní místo

specialista útvaru vývoje - ochrana duševního vlastnictví

Hlavní body pracovní náplně jsou:

Podpora úspěšného komerčního využití inovativních řešení uplatněných ve vývojových projektech (zaměření na patenty a průmyslový design)

Spolupráce s vývojovým týmem na eliminaci rizik spojených s uvedením nových technologii na trh

Zajištění a kontrola podkladů spojených s ochranou duševního vlastnictví

Administrativní úkony spojené s ochranou duševního vlastnictví

Spolupráce s externími poradci v oblasti duševního vlastnictví

Kooperace s konstrukční částí vývoje

Komunikace se zahraničními pobočkami

 

Pozice je vhodná pro uchazeče na začátku profesní kariéry, event. zájemce disponující alespoň krátkodobou odbornou praxí (výroba, právo - vazba na problematiku výrobních společností).

Vítán je uchazeč např. s právním vzděláním (zde je však potřeba nabídnout odbornou praxi ve výrobní firmě- nutná vazba k technickým oborům), pro něhož je oblast duševního vlastnictví oborově zajímavá pro další realizaci, příp. velmi uvítám technika, jehož by výše uvedená činnost po profesní stránce naplňovala.

Při výkonu práce využijete

Zaměstnavatel nabízí

Info o zaměstnavateli

globální nadnárodní výrobní společnost sídlící v Plzni, která podniká v oblasti elektrotechniky, kromě výroby v Plzni probíhá i vývoj nových produktů (nové moderní vývojové centrum)

Můj tip

Novinky

GDPR - ochrana osobních údajů

Data, která mi poskytnete v profesním životopisu v reakci na konkrétní pracovní nabídku, budou dále zpracována po dobu trvání výběrového řízení za účelem dosazení vhodného uchazeče na danou pozici u mého klienta. Následně údaje smažu.

Budu-li mít od Vás poskytnutý souhlas, že mohu údaje i nadále zpracovávat, ráda Vás čas od času budu kontaktovat aktuální nabídkou práce, která by pro Vás mohla být zajímavá. Formulář Vám předložím k podpisu při osobním setkání, příp. zašlu elektronicky.

Povolení Úřadu práce na zprostředkování zaměstnání

K mojí činnosti mi bylo uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání Úřadem práce ČR na dobu neurčitou pod č. j. MPSV-UP/11752/12/UPCR/4

POZOR ZMĚNA

Vážení klienti, zájemci o zaměstnání,

pracuji formou homeoffice. Místa setkání a pohovorů si s Vámi velmi ráda individuálně domluvím. Za pochopení děkuji.