Bc. Martina Lukášová, MBA

Bc. Martina Lukášová, MBA

HR outsourcing, recruitment

Volné pracovní místo

vedoucí ekonomického oddělení/hlavní účetní do menší firmy (M/Ž)

Hledám zkušeného profesionála, který by se dokázal v novém prostředí rychle zorientovat a zapracovat.

 

Součástí práce bude rámcově zejm. odpovědnost

za vedení pokladny - hotovost, valuty, pravidelné inventury,

veškerý kontakt s bankovními institucemi, sledování stavu účtů, zaúčtování výpisů, pořizování dat,

agenda leasingu a nájemních smluv - jejich evidence, splátky, platby,

vše k DPH - měsíční zpracování, odsouhlasení a kontrola jednotlivých údajů sestav

agenda pohledávek a závazků - mj. sledování a úhrada pravidelných splátek, vymáhání pohledávek

agenda DHIM - evidence, dokumentace, karty a přejímací protokoly, kontroly účtů HIM a DHIM, inventarizace, výkaznictví, odpisy - sledování, zaúčtování, zápisy do karet

kontrolní činnost - přezkušování účetních dokladů, kontrola účtů, příprava na uzávěrku, archivace aj.

 

Součástí práce je vedení menšího týmu účetních (2 kolegyně), spolupráce s personálním útvarem a ostatními kolegy napříč firmou, tvorba příslušných reportů a statistik. Přímá podřízenost generálnímu řediteli.

 

Práce v účetním SW POHODA

 

Nástup do PP dohodou, jedná se náhradu stávajícího zaměstnance, který bude cca v 3/2025 (možná o něco dříve) odcházet do důchodu. Je proto nezbytně nutný souběh obou na pracovišti z důvodu předání/převzetí agendy.

 

Nástupní mzda - dohodou, pravidelné měsíční odměny, 13. a 14 mzda

Při výkonu práce využijete

Zaměstnavatel nabízí

Info o zaměstnavateli

česká společnost sídlící v Plzni, která podniká v oboru technologické výstavby v oblastech zabezpečovací techniky pro kolejové dráhy, telekomunikací a přenosu dat

Můj tip

Novinky

JAK SE ZKONTAKTUJEME?

Vážení klienti, zájemci o zaměstnání,

dlouhodobě pracuji formou homeoffice. Domluvená interview proběhnou výhradně on-line prostřednictvím rozličných komunikačních platforem, na nichž se s Vámi předem domluvím. Děkuji za pochopení.

GDPR - ochrana osobních údajů

Data, která mi poskytnete v profesním životopisu v reakci na konkrétní pracovní nabídku, budou dále zpracována po dobu trvání výběrového řízení za účelem dosazení vhodného uchazeče na danou pozici u mého klienta. Následně údaje smažu.

Budu-li mít od Vás poskytnutý souhlas, že mohu údaje i nadále zpracovávat, ráda Vás čas od času budu kontaktovat aktuální nabídkou práce, která by pro Vás mohla být zajímavá. Formulář Vám předložím k podpisu při osobním setkání, příp. zašlu elektronicky.

Povolení Úřadu práce na zprostředkování zaměstnání

K mojí činnosti mi bylo uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání Úřadem práce ČR na dobu neurčitou pod č. j. MPSV-UP/11752/12/UPCR/4