Bc. Martina Lukášová, MBA

Bc. Martina Lukášová, MBA

HR outsourcing, recruitment

Specifika zkušební doby, §35 ZP

Specifika zkušební doby, §35 ZP

U zaměstnanců je maximální délka zkušební doby tříměsíční, u vedoucích zaměstnanců pak šestiměsíční a nesmí být dodatečně prodlužována. Navíc, zkušební dobu s vámi může zaměstnavatel sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce.

  • je dobré vědět, že o dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, se tato prodlužuje (celodenní ošetření u lékaře, nemoc). To samé platí, pokud ve zkušební době čerpáte např. i dovolenou.
  • možná vás zaujme i informace, že zkušební doba nesmí být sjednána delší, než polovina sjednané doby trvání pracovního poměru. Co to znamená? Týká se to pracovních poměrů sjednaných na kratší období - např. máte-li uzavřen PP od 15. ledna do 31. 5. (tj. 137 kalendářních dnů), pak může zkušební doba trvat maximálně 68 kalendářních dnů.
  • ve zkušební době lze pracovní poměr zrušit z jakéhokoli důvodu nebo i bez udání důvodu, bez ohledu na momentální zdravotní či sociální situaci zaměstnance. Avšak je potřeba zdůraznit, že pokud onemocníte ve zkušební době, ukončit PP s vámi zaměstnavatel může až po uplynutí prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti.

r. 2018

Můj tip

Novinky

JAK SE ZKONTAKTUJEME?

Vážení klienti, zájemci o zaměstnání,

dlouhodobě pracuji formou homeoffice. Domluvená interview proběhnou výhradně on-line prostřednictvím rozličných komunikačních platforem, na nichž se s Vámi předem domluvím. Děkuji za pochopení.

GDPR - ochrana osobních údajů

Data, která mi poskytnete v profesním životopisu v reakci na konkrétní pracovní nabídku, budou dále zpracována po dobu trvání výběrového řízení za účelem dosazení vhodného uchazeče na danou pozici u mého klienta. Následně údaje smažu.

Budu-li mít od Vás poskytnutý souhlas, že mohu údaje i nadále zpracovávat, ráda Vás čas od času budu kontaktovat aktuální nabídkou práce, která by pro Vás mohla být zajímavá. Formulář Vám předložím k podpisu při osobním setkání, příp. zašlu elektronicky.

Povolení Úřadu práce na zprostředkování zaměstnání

K mojí činnosti mi bylo uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání Úřadem práce ČR na dobu neurčitou pod č. j. MPSV-UP/11752/12/UPCR/4