Bc. Martina Lukášová, MBA

Bc. Martina Lukášová, MBA

HR outsourcing, recruitment

Víte, kdy vám zaměstnavatel nesmí dát výpověď? §53

Víte, kdy vám zaměstnavatel nesmí dát výpověď? §53

… v tzv. ochranné době, což je vcelku specifické období, tj.

  • jste-li v pracovní neschopnosti a tato dočasná pracovní neschopnost nebyla z vaší strany úmyslně navozena (blíže ZP)
  • při výkonu vojenského cvičení ode dne doručení povolávacíh rozkazu, toto omezení trvá po celou dobu výkonu cvičení
  • v případě, je-li zaměstnanec dlouhodobě uvolněn pro výkon veřejné funkce
  • v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo čerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou (týká se i zaměstnance)
  • v době dočasné nezpůsobilosti zaměstnance vykonávat práci v noci na základě lékařského posudku

Avšak je potřeba zmínit hned paragraf následující, tj. §54, který upozorňuje na případy, kdy zákaz výpovědi lze aplikovat, avšak při zohlednění zákonných výjimek uvedených v Zákoníku práce, např.

  • organizační změny (§52 a), b))
  • okamžité zrušení PP
  • výpověď dle §52 g) - porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k výkonu práce
  • výpověď dle §52 h) - zvláště hrubé porušení povinnosti zaměstnance (léčebný režim)

r. 2018

Můj tip

Novinky

JAK SE ZKONTAKTUJEME?

Vážení klienti, zájemci o zaměstnání,

dlouhodobě pracuji formou homeoffice. Domluvená interview proběhnou výhradně on-line prostřednictvím rozličných komunikačních platforem, na nichž se s Vámi předem domluvím. Děkuji za pochopení.

GDPR - ochrana osobních údajů

Data, která mi poskytnete v profesním životopisu v reakci na konkrétní pracovní nabídku, budou dále zpracována po dobu trvání výběrového řízení za účelem dosazení vhodného uchazeče na danou pozici u mého klienta. Následně údaje smažu.

Budu-li mít od Vás poskytnutý souhlas, že mohu údaje i nadále zpracovávat, ráda Vás čas od času budu kontaktovat aktuální nabídkou práce, která by pro Vás mohla být zajímavá. Formulář Vám předložím k podpisu při osobním setkání, příp. zašlu elektronicky.

Povolení Úřadu práce na zprostředkování zaměstnání

K mojí činnosti mi bylo uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání Úřadem práce ČR na dobu neurčitou pod č. j. MPSV-UP/11752/12/UPCR/4